Giriş Yap
Üye Girişi Yap
Kullanıcı Adı:
Şifre :
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
E-Mail :

Burslar

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde;  (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

 İlanımız 18 Temmuz 2013  tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15(Onbeş) gündür.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

1

1

İstatistik alanında arşimedyen   kapulalar konusunda uzman olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Doçent

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

1

1

Kültür ve Sanat Sosyolojisi   alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Suç ve Örgütsel Sosyoloji alanında   çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Doktora çalışmasını Cumhuriyet   Dönemi Türk Şiiri alanında yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Parametre dışı istatistik ve   genetik algoritmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Yarı İletken Fiziği ve Fen Eğitimi   alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında   süreli yayınlar konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Riesz uzayları ve f cebirleri   alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Yükseköğretimde kalite konusunda   çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Çoklu zeka ile resim öğretimi   alanında çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Üstün yetenekli çocuklar alanında   çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doktora çalışmasını Sosyal   Bilgiler programı üzerine yapmış olmak ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında   doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında   doçent olmak ve afet eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Üniversite öğrencilerinin duygusal   yaşantıları ve psikolojik iyi oluşları ile ilgili kültürarası çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

İntegral kavramı öğretimi ve   bilgisayar cebir sistemleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Üstün yetenekli çocukların   aileleriyle bilgisayar temelli eğitim konusunda çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını proje   tabanlı öğrenme alanında tamamlamış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

1

Okuduğunu anlama öğretimi üzerine   çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar  Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Coğrafya öğretiminde harita ve   küre kullanımı üzerine çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar  Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Ortaöğretimde Felsefe öğretiminin   değerlendirilmesi üzerine doktora yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Görme Engellilerin Eğitimi   alanında aile eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Haçlı Seferlerinin Arap   Edebiyatına etkisi konusunda çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Bilimleri

Sanat Bilimleri

Doçent

1

1

Sanat Felsefesi alanında   çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Bilimleri

Temel Sanat Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik alanında Sanatta   Yeterlilik unvanına sahip olmak, yüksek pişirim ve porselen üzerine   çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

Yargı bağımsızlığı ve hükümet   sistemleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Uzun hafıza modelleri ve zaman   serisi analizi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Ücret Teorileri ve Ücret   Politikaları konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Stokastik oynaklık modeli ile   enflasyon belirsizliği modellemesi üzerine yayınları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Ekolojik Siyaset alanında   çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Marka değeri konumlandırma ve   perakendeci markası konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Nöropazarlama ve yapay sinir   ağları alanında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Yardımcı Doçent

1

1

Ülkelerin Markalaştırılması   konusunda çalışmaları olmak ve Doktorasını yurtdışında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Fermantasyon teknolojisi ve biogaz   teknolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Dalga tipi akımlar ve akarsu   mahmuzları konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Genel Anestezi derinliğinin   bulanık mantık ile kontrol edilmesi konusunda çalışması olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

 

Doçent

1

1

Analitik Kimya alanında Doçent   olup, organik ve inorganik maddelerin polarografik yöntemle tayini   konularında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

 

Doçent

1

1

Geometri alanında Doçent olup,   minimal Homotetik hiper yüzeyler üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

 

Yardımcı Doçent

1

1

Süreksizlik içeren sinir ağlarının   dinamiği üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

 

Yardımcı Doçent

3

1

Uygurlarda Din ve Türklerde   yönetim anlayışı hakkında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

3

1

Nazireler ve Belegat üzerine   çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp doktoru olmak ve Pediatri   alanında uzmanlığını almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Üst yüzey işlemleri konusunda   çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Mobilya Endüstrisinde iş etüdü   uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Sistematik Konstrüksiyon alanında   çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Profesör

1

1

İklimlendirme, güneş kolektörleri   ve ısı dönüştürücüleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Aşınma ve imalat konularında   çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

 

Profesör

1

1

İçten yanmalı motorlar konusunda   çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Unsur tabanlı parametrik tasarım   konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Alışılmamış İmal usulleri   konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Isı eşanjörleri, yapay sinir   ağları ve soğutma konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Mikroişlemciler konusunda   çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Fiberoptik yükselteçler konusunda   çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Otomatik katı model oluşturma ve   yapay sinir ağları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Takım tezgahları titreşimleri   alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

3

1

Sonlu elemanlar ve yapay sinir   ağları alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Deneysel perkütan dilatasyonel   trakeostomi alanında çalışmaları olmak.En az 5 yıl yoğun bakım deneyimi   olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

Deney hayvanları kullanım   sertifikası olmak ve bu alanda yara iyileşmesi konusunda çalışmalar yapmış   olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Pediatrik nöroloji uzmanı   olmak.Polisomnografik monitorizasyon eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Yoğun bakım uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroentroloji uzmanı   olmak.Granülomatöz karaciğer hastalıkları, ülseratif kolitin patofizyolojisi   konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Acil Ultrasonografi deneyimi olmak   ve Acil Ultrasonografi konusunda eğitimler vermiş olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuarı

Çalgı Eğitimi

 

Yardımcı Doçent

3

1

Türk Müziği Keman Eğitiminde   seyr-i natık ve kar-ı natık konularında çalışması olmak.

Video - Tüm Videolar

Etkinlikler


Burslar
İnönü Ünversitesi Vakfı Tarafından Burs Verilecektir
CBÜ Yükseköğrenim Vakfı Öğrenci Bursu
Burs veren kurum ve kuruluşlar
TESYEV BURSU 2013 - 2014
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu
Tüm Burslar
Haberler
Çağ Üni. Araştırma Görevlisi İlanı
İnönü Üni. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üni. Öğretim Elemanı İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Burs Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
Tüm Haberler
YurtPark Kurumsal Makalelerimiz
Neden Özel Yurtları Tercih Etmelisiniz - 1
Neden Özel Yurtları Tercih Etmelisiniz - 2
Yurt Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli - 1
Yurt Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli - 2
Yurt tanıtımınız için neden sitemizi seçmelisiniz
Tüm Makaleler
© 2013 Copyright Yurtpark.Net